Thursday, January 27, 2011

Els ulls em fan mal

Els ulls em fan mal.
Miro el cel ennuvolat.
Comença a ploure.

No comments:

Aquí encontraréis algunos de mis textos y poemas. En la barra superior tenéis acceso otros de mis blogs.

Aquí trobareu alguns dels meus textos i poemes. A la barra superior teniu access a altres dels meus blogs.

In this blog you'll find some of my texts and poems. In the upper bar you can acces other blogs of mine.